115

در طول تاریخ پرفرازونشیب این ملک چهارشنبه‌ها همیشه  آخرین سنگر مقاومت دربرابر اداره‌ی تقویم‌سازی بودن. یکی دو سالی می‌شه اداره‌ی مذکور بودجه‌ی عظیمی رو به قهوه‌ای کردن چهارشنبه‌ها اختصاص داده و این سرمایه‌گذاری  کم‌کم داره به بار می‌شینه

تقویم‌سازی سه سال سعی کرد تقویم مَسودو قهوه‌ای کنه دیگه داییش تقویمه رو لای فرش رد کرد سوئد

/ 1 نظر / 2 بازدید
eli

[خنده]man mimiram vasat [خنده]