168

ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا اقلاً روز بازی ایران-استرالیا بودی

مَسود یه جای آرمیدن آلمانی داشت گفت جای آرمیدن من پشت پلک‌های بسته‌ام است وقتی به ستاره‌باران درون می‌نگرم فروخت پولشو گذاشت بانک مسکن خونه گرفت اهدا کرد انجمن.

/ 1 نظر / 2 بازدید
بابا شمل

فقط بخاطر اینکه این یکی کامنت نداشت ولله چیز خاصی برا گفتن ندارم