143

خاک تو سر نسل ما که خالی‌بندی بچه‌هامون می‌شه بابام تو فیس‌بوک هشت هزارتا فرندز داشت. خاک تو سر نسل ما

یه بار بابای مَسود براش خالی بست مَسود گفت تو چشمام نگا کن دوباره بگو باباهه زار زار من کودکی سختی داشتم تحقیر می‌شدم دلم می‌خواست ولی هیچ‌وقت نتونستم مثل تو باشم ... دیگه رفتن فرحزاد چایی قلیون سبک شد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
فریوگ

درود بر شما. یلداتون مبارک.

ص