195

می‌خواستی خورشیدو با دست بگیری؟ گه می‌خوردی می‌خواستی خورشیدو با دست بگیری؟ تو اصلاً دوزار پول تو جیبت هست که می‌خواستی خورشیدو با دست بگیری؟ هان؟ حرف که می‌زنم باهات منو نگاه کن. می‌گم سگ کی باشی که می‌خواستی خورشیدو با دست بگیری؟

مَسود خورشیدو با دست پس می‌زد با پا پیش می‌کشید.

/ 1 نظر / 2 بازدید

دل دیوونه رو به آتیش میکشید