133

ای خوشگلم باز هواتو کرده این دلم

می‌گم مقصرم تهرونو من ول کردم

به خودم بد کردم

یه بار مَسود خواست تهرونو ول کنه کرباسچی گفت منو که دارن می‌ندازن حبس تو هم که می‌خوای ول کنی بری سر این شهر چه بلایی میاد؟ دیگه تو معذور قبول کرد موند

/ 1 نظر / 2 بازدید