99

همسایگان واکیبایاشی و کاکرویوگا به خبرنگار ما گفتند چراغ خانه‌ی این دو تن از شب زلزله تا کنون خاموش مانده‌است.

مَسود با خواهر جونمیزوگی دوست بود سر اون بازی که ایران سه دو از ژاپن باخت ریجکتش کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید