128

اون عرزشیه‌م  می‌ره پسورد جی.میلشو عوض می‌کنه؟

یه بار به مَسود گفتن سرتیفیکیت عموش جعلیه. گفت تا خودم نفهمم باور نمی‌کنم دیگه به یه بهانه‌ای سر حرفو وا کرد فهمید آره آن‌اینستالش کرد تیمشونم که با پسرعموش می‌خواستن برن روبوتیک سنگاپور مالید

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مَمَد

مَسود جان روبوکاپ هم میری؟؟ مام هر سال هستیم!! جونیور رسکیو سکندری :دی سنگاپور و ترکیه هم رفتیم جاتون خالی!!