140

بربر نگا کردن فرد دانا را اسگل جلوه داده و فرد اسگل را فکر می‌کنن چقدر بارشه می‌سازد-سارت

یه شب مهمونی بود زنعموی مَسود بربر نگا می‌کرد مَسود گفت خانومتون حامله ن دخترم هست

/ 2 نظر / 2 بازدید
عبدی

بعدش هم رفت تنهایی یه شیشلیک زد

عنترجان

میگم چرا پس همیشه احساس دانا بودن بهم دس میده نگو که یکی بربر داره مارو میگاد