183

اگه مشکل‌تون پوله که بگین من جفت‌کلیه‌هامو می‌فروشم یه کارتن مقوایی بزرگ می‌خرم برج میلادو بسته‌بندی کنین بفرستین همون عتبات عالیات اون‌جا استفاده کنن.

مَسود ناخوناشو می‌گرفت می‌فرستاد حراج کریستی لندن بفروشن پولشو خرج گرسنگان آفریقا کنن کارخونه‌های اسلحه‌سازی فهمیدن کنگره‌ی آمریکا ناخونای مَسودو  گذاشت جزو تحریمای واردات.

/ 3 نظر / 2 بازدید

این مسعود شما کارش خیلی درست بوده ولی چرا همه جملات مربوط به این مسود گذشته است؟

saqar

چون مسود نيست مسود غايبه هميشه غايبن همشون هميشه نيستن

کیوان

مسود :(