131

با نزدیک شدن به مهرماه بار دیگر شور و شوق کسب علم و دانش فضای دانشاموزان کشور را فراگرفت

(آلینال یور جاست انادر دروغ این د وال)

یه شب مَسود  یورش برد خونه‌ی ناظمشون سر خودش و تمام اعضای خانواده‌شو دانشاموزی زد

/ 0 نظر / 2 بازدید