199

حیف این درز رای دادن تنگه وگرنه هرکدوم یه ورق کلونازپام می‌نداختیم تو صندوق حاکمیت رو با بحران مشروعیت مواجه می‌کردیم.

مَسود سر عقد خواهرش بابای دومادو با بحران هویت مواجه کرد باباهه این‌قدر با کله‌قند کوبید تو سر خودش خون‌ریزی مغزی کرد مرد دیگه یه صیغه محرمیت خوندن عروسی تا چهلم افتاد عقب.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سعید

کلونازپام...

بل دِ ژورررق

پس طفلک مسود غشی بوده!! قارت قارت