208

فقط حواس‌تون باشه روزی که قرار شد از شر این اوضاع خلاص شیم نظم رو حفظ کنین و به سمت درهای خروجی هجوم نیارین حالا این وسط یه عده م له په شن.

مَسود تابستونی که می‌رفت دوم راهنمایی راه‌پله‌ی خروج اضطراری بود ولی مردم شعورشو نداشتن به‌جای فرار می‌رفتن اون‌جا سیگار می‌کشیدن باز برمی‌گشتن تو همون کوفتی که بودن. دیگه از اون شغل اومد بیرون شبانه سیگار و رادیو جیبی می‌برد از زیر در می‌نداخت تو اتاق بیمارای بخش اعصاب و روان.

/ 2 نظر / 9 بازدید
شیخ

یه بارم مسود رفته بود دانشگاه اونطرف، اونطرفیا چوب آوردن بزنشش، مسود چوبشونُ گرفت باهاش دندوناشو خلال کرد، رفت.

نس..حی..

پیام اوباما به روحانی: گلم رسیدی اس بده