122

تاشاه کفن نشود تقویمم وطن نشود

می‌گفتن مَسود سوم بوده تو صندوق مادربزرگشو می‌گشته یه کفن متبرک پیدا می‌کنه می‌گه چیه تو فرهنگ شما همش مرگ مرگ؟ می‌ره می‌فروشه دکولته سنگدوزی می‌خره می‌ذاره جاش

/ 2 نظر / 2 بازدید
علیرضا

دکولته سنگدوزی؟ تو جوادی یا مسود؟

تانگا

ساعتهاست که مثل کسخولها نشسته ام و دارم اینا رو میخونم...........