145

در شرایطی که همه به مساله‌ی «گلی لختش قشنگه» می‌پردازن، طرح بازداشت خانه به خانه‌ی کاربران گودر[سابق] کلید خورد. 

یه بار  داداش مَسود کلید خورد با انرژی درمانی کلیده رو تو معده‌ش تبدیل به پاستیل کرد

/ 0 نظر / 2 بازدید