201

هرکی شعارشو بذاره «برای این زمونه نمونده آبرویی» من بهش رای می‌دم.

مَسود یه مقدار آبرو به صورت قرص جویدنی آورد داد زمونه که بتونه ترک کنه زمونه قرصا رو برد فروخت پولشو دود کرد فرستاد هوا.

/ 2 نظر / 3 بازدید
جادوگر بدجنس

صبرم زياده اما .. عمري نمونده باقي..

شکیبا

نظر مسود راجع به روحانی چی بود؟