130

به اون خانومی که تو فرودگاه امام مسئول دینگ دینگ پرواز شماره‌ی فلان تهران را به مقصد یه قبرستونی ترک کرد می‌خوام بگم یه روز می‌رسه که خارمادر خودتم تو یکی از همین پروازا می‌رن از غصه جرات نمی‌کنی سوار شی برگردی شهرا. این نونا خوردن نداره

یه سری دایی مَسود اومده بود سر بزنه شب رفتنش مَسود رفت تمام هواپیماها رو پنچر کرد دیگه دیدن پرواز کنسل شده بی‌خیال شدن رفتن شمال

/ 3 نظر / 2 بازدید
بهناز

اون خانوومه بیچاره چی کاره است ؟

همه جا همین جاست

اسمش را میگذاریم؛دوست مجازی اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته . . خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند ...وقتی دلتنگی ها و آشفتگی هایش را مینویسد وقت میگذاردبرایم، وقت میگذارم برایش . . نگرانش میشوم دلتنگش میشوم . . وقتی درصحبت هایم،به عنوانِ دوست یاد میشود مطمئن میشوم که حقیقی ست . . هرچند کنارهم نباشیم هرچند صدای هم راهم نشنیده باشیم، من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم هرکجا که باشد --- پس دوست من در دنیای مجازی دوستت دارم