82

رابرت که یادتونه؟ رابرت شدیم رفت پی کارش

مَسود سوباسا شده‌بود

/ 2 نظر / 2 بازدید
iranian idiot

اگه اون کارتونه منظورته که یارو می نشست تو دفترش day-dreaming می کرد باید بگم اسم اصلیش راینره! و اگه این مسود ضد حال بهم نزنه می خوام بگم که من همه’ قسمتاشو دارم!!

iranian idiot

لعنت به دمب سیاه شیطون! می دونستم...